POGOJI ZA VPIS

Za vpis v vse programe na Srednji šoli za oblikovanje Maribor je osnovni pogoj uspešno zaključena osnovna šola. V primeru omejitve vpisa se kandidate razvrsti na podlagi točk iz zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

V kolikor se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posameznem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen 7., 8. in 9. razreda, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata.