VPIS

Srednja šola za oblikovanje  Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

  • program srednjega poklicnega izobraževanja: frizer, izdelovalec oblačil in grafični operater
  • programe srednjega strokovnega izobraževanja: medijski tehnik in tehnik oblikovanja (moduli: grafično oblikovanje, modno oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov).

Povezave: