PREDMETNIK GRAFIČNI

PREDMETNIK GRAFIČNI OPERATER

Grafični operater-predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK SPI, GRAFIČNI OPERATER 2022/23 NOVI
1. letnik 2.letnik 3. letnik Skupno število po katalogu Kreditne točke
P R E D M E T I
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina (SLO) 213 12
P2 Matematika (MAT) 213 12
P3 Prvi tuji jezik – angleščina 1 (ANJ1) 164 9
P3 Prvi tuji jezik – nemščina 1 (NEM1)
P4 Naravoslovje (NAR) 132 6
P5 Družboslovje (DRU) 132 6
P6 Športna vzgoja (ŠVZ) 164 7
Skupaj A 1018 52
B – Strokovni moduli
M1 Umetnost in grafično oblikovanje (UGO) 99 5
M2 Tisk – (TIS) 492 23
TISp -praksa
M3 Grafična dodelava (GRD) 409 20
M3 GRDp – praksa
M4 Grafični procesi (GRP) izbirno 50 2
M5 Od odtisa do grafičnega izdelka (OGI)-izbirno 50
M6 Priprava delovnih procesov (PDP)- izbirno 49 2
M6 PDPp
M7 Grafična priprava za tisk (GPT) –  izbirno 49
M7 GTPp
Skupaj B 1099 52
C – Praktično izobraževanje v šoli
(v okviru strokovnih modulov)
Skupaj C 655 27
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) 912 37
Praktično usposabljanje z delom 3 tedne 5 tednov 18 tednov
D – Interesne dejavnosti 160 7
E – Odprti kurikul 606 30
Zaključni izpit 2
Št. tednov izobraževanja v šoli 33 33 16
Št. tednov PUD 3 3 18
Št. tednov interesnih dejavnosti 2 2 1
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35
Skupaj kreditnih točk 180 180
M1 Umetnost in grafično oblikovanje (UGO) – integrirana umetnost
M4 Grafični procesi (GRP) ali M5 Od odtisa do grafičnega izdelka (OGI)
M6 Priprava delovnih procesov (PDP) ali M7 Grafična priprava za tisk (GPT)