Povezave s klikom na logo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

JR »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«

(št. 303-20/2020/273)

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, starih do vključno 29 let, z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodi

 

Projekt št. 5442-92/2017/36; št. 5442-18/2017/667 je v celoti financiran iz projektne perspektive 14-20 v 80 % deležu EU ter 20 % slovenski udeležbi.

Ključni cilj projekta je zaposlitev  osebe na tem projektu, ki bo zadolžena za dijake z avtizmom in bo izvajala naloge skladne s cilji projekta. Zaposlitev je dobila ena oseba, ki je tako zadolžena za dva dijaka z avtizmom in je nosilka aktivnosti in nalog, ki nam jih nalagajo usmeritve projekta.

Projekt traja od 4. 9. 2017 do 31. 5. 2018.

Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017”

Projekt št. C3330-16-269153 je trajal od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. Operacija se je izvajala na osnovi perspektive 14-20, na postavki finančnega načrta PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih. Financirana je bila v celoti iz sredstev projekta, in sicer 80 % delež EU in 20 % slovenske udeležbe.

Cilj projekta je bil zaposliti eno osebo v okviru prve zaposlitve na področju VIZ. Projekt smo uspešno zaključili z eno udeleženko na delovnem mestu psihologinje.