PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU (zimski rok) – FEBRUAR 2021