Razpored vračanja učbenikov v četrtek, 27. 5. 2021:

3.b MT – 7.uro (12.00)

Razpored vračanja učbenikov v petek, 28. 5. 2021:

3.a MOUP – 5. uro (10.20–11.05)

3.a MT – 6. uro (11.10–11.55)

3.b GO – 9. uro (13.40–14.25)

Če dijaki potrebujejo določen učbenik še naslednje leto, ga ne vračajo.

Dijaki, ki potrebujejo učbenike zaradi opravljanja popravnih izpitov, to sporočijo v knjižnico.

Dijaki naj počakajo pred knjižnico, kjer bodo dobili  nadaljnja  navodila.

Knjižničarki:

Monika Retuznik

Alenka Šolar