Pozdravljeni!

Na povezavi se nahaja razpored dopolnilnih, predmetnih in popravnih izpitov v spomladanskem roku 2021:

211_iZPITI_dOPOLNILNI_pREDMETNI_pOPRAVNI_2021

Uspešno!

Nadja Jager Popović

Ravnateljica