•  Projekt Erasmus+ KA 2 ART2BUSINESS – key entrepreneur and digital skills for future artist (ID KA220-VET-3D96BF3E)

Svetovno gospodarstvo je dinamično, konkurenca je močna in spremembe se pogosto pojavljajo. Vse to je vidno v umetniškem sektorju. V projektu sodelujemo umetniške in izobraževalne ustanove. Delimo izkušnje, izmenjujemo dobre prakse in sodelujemo pri prenosu našega dela na višjo raven.

V sodelovanju bomo izdelali inovativen kurikulum, ki zajema osnovna znanja in veščine, ki jih mladi umetniki potrebujejo za začetek dela, bodisi kot podjetniki (samostojni delavci, samostojni umetniki, samozaposleni) ali zaposleni v podjetju. Po razvoju kurikula se bo le ta lahko širše uporabljal, na primer v osnovnem in višjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Cilj projekta je:

  • pokazati dijakom, kako postati samozadostni in samozanesljivi pri vodenju posla
  • izobraziti učitelje za izvajanje gradiva novega kurikuluma 
  • izvesti usposabljanje za umetnike v poslovnih/IT/digitalnih veščinah

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

   

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 – 31. 12. 2023

SODELUJOČI V PROJEKTU

V projektno skupino so vključeni: Nadja Jager Popović, Boštjan Petučnik, Stevan Čukalac in Martina Breg

PILOTNO TESTIRANJE KURIKULA ART2BUSINESS

Srednja šola za oblikovanje Maribor je v tednu od 27. 3. do 31. 3. 2023 izvedla pilotno testiranje projekta Art2Business. Na testiranju kurikula je sodelovalo 10 dijakov iz Hrvaške (Škola za primjene umetnosti Zagreb) in 10 dijakov iz Slovenije (Srednja šola za oblikovanje Maribor).  Testiranje se je zaključulo z druženjem v centru mesta ob ogledu razstave Lunar Recycle v UGM Studiu.

Zaključek projekta Art2Business

Ob zaključku projekta Art2Business se je na predstavitvi novega kurikula za predmet podjetniške veščine sodobnega umetnika zbralo več kot 20 učiteljev. Projektna skupina naše šole, ki so jo sestavljali Nadja Jager Popović, Stevan Čukalac, Boštjan Petučniik in Martina Breg, je predstavila aktivnosti in cilje, ki so nastali v okviru 2-letnega projekta. Prav tako so podrobno predstavili končni izdelek projekta, kurikul za predmet podjetniške veščine sodobnega umetnika. Projektna ekipa je bila ob pogostitvi deležna številnih pozitivnih odzivov učiteljev in se že veseli novih izzivov ter morebitnega nadaljevanja projekta v letu 2024.

Kurikul(prenos datoteke)