•  Projekt Erasmus+ KA 2 ART2BUSINESS – key entrepreneur and digital skills for future artist (ID KA220-VET-3D96BF3E)

Svetovno gospodarstvo je dinamično, konkurenca je močna in spremembe se pogosto pojavljajo. Vse to je vidno v umetniškem sektorju. V projektu sodelujemo umetniške in izobraževalne ustanove. Delimo izkušnje, izmenjujemo dobre prakse in sodelujemo pri prenosu našega dela na višjo raven.

V sodelovanju bomo izdelali inovativen kurikulum, ki zajema osnovna znanja in veščine, ki jih mladi umetniki potrebujejo za začetek dela, bodisi kot podjetniki (samostojni delavci, samostojni umetniki, samozaposleni) ali zaposleni v podjetju. Po razvoju kurikula se bo le ta lahko širše uporabljal, na primer v osnovnem in višjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Cilj projekta je:

  • pokazati dijakom, kako postati samozadostni in samozanesljivi pri vodenju posla
  • izobraziti učitelje za izvajanje gradiva novega kurikuluma 
  • izvesti usposabljanje za umetnike v poslovnih/IT/digitalnih veščinah

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

   

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 – 31. 12. 2023

SODELUJOČI V PROJEKTU

V projektno skupino so vključeni: Nadja Jager Popović, Boštjan Petučnik, Stevan Čukalac in Martina Breg