•  Projekt Erasmus+ A STAR IS BORN – empowering creative arts talents through competitions and with online tools
    (ID 2021-1-CZ01-KA220-VET-000028063)

Namen projekta je, da se na mednarodnih srečanjih združijo dijaki, ki potem v mednarodno mešanem timu skupaj ustvarijo kreacijo za tekmovanje. Timi so predhodno izbrani, dijaki se morajo povezati na daljavo že pred srečanjem in skupaj podati odločitev glede na predloge za kreacijo, ki jo bodo v živo izdelali na srečanju v posameznih državah. Vsaka država določi svojo temo tekmovanja. Vsako srečanje zajema 2 dni priprav in prenosa znanj ter veščin, nato pa sledi tekmovanje med timi. 

V sodelovanju s projektnimi partnerji bomo izdelali priročnik z didaktičnimi pristopi za usvajanje veščin, ki so potrebna za tekmovanje v frizerstvu; virtualna in tiskana gradiva.

Glavni cilji projekta so:

  • spodbuditi kreativnost med mladimi;
  • naučiti mlade frizerje veščin, ki so potrebne za tekmovanja;
  • nadgraditi digitalne veščine pri vseh udeležencih projekta;
  • prenos dobrih praks in izmenjava znanj za učitelje;
  • nadgraditi

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Več: https://www.spsch.cz/en/international-cooperation/a-star-is-born-erasmus-ka220/

 

Projektni partnerji:

Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice, Češka

PIKC Rigas Stila un modes tehnikums, Litva

Vilniaus paslaugu verslo profesinio mokymo centras, Latvija

Srednja šola za oblikovanje Maribor, Slovenija

BurzaŠkol.Online     RSMPV  Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2023

SODELUJOČI V PROJEKTU na SŠOM

V projektno skupino so vključeni: Hanija Bujas, Andreja Meško, Monika Dokl in dijaki