PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU (ZIMSKI ROK- FEBRUAR 2023)