Spoštovani!

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, med katere tudi spada šolski sklad Srednje šole za oblikovanje Maribor, kateremu lahko namenite največ 0,3 % odmerjene dohodnine.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka, zato vas prosimo, če izpolnjen obrazec  pošljete ali osebno oddate v tajništvu Srednje šole za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor, in sicer do vključno 20. 12. 2023.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

SŠOM