DOPOLNILNI, POPRAVNI, PREDMETNI IZPITI

Pozdravljeni!

Spomladanski izpitni rok (pisni izpiti, ustni izpiti):

  1. 5. 2024 – 27. 5. 2024 – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike

29. 5. 2024 – začetek spomladanskega izpitnega roka

Jesenski izpitni rok (pisni izpiti, ustni izpiti):

  1. 8. 2024 – 23. 8. 2024

Podrobnejše informacije o opravljanju dopolnilnih, predmetnih in popravnih izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

Uspešno!