PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV NA VIRUS SARS-COV-2

V četrtek, 15. aprila 2021, smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi s poskusnim prostovoljnim samotestiranjem dijakov na virus SARS-CoV-2.

Namen testiranja je pravočasno odkrivanje okuženosti z virusom Covid-19 in s tem omogočanje varnega šolskega okolja za dijake in zaposlene. Samotestiranje je namenjeno le dijakom šole.

Samotestiranje dijakov bo potekalo le ob priloženi izjavi oz. soglasju staršev/zakonitih zastopnikov.

Povezava do Izjave/soglasja:  IZJAVA-SOGLASJE ZA SAMOTESTIRANJE

Prva termina izvedbe samotestiranja sta v torek, 20. 4. 2021 in v sredo, 22. 4. 2021, ob 11.45 v jedilnici šole.

Izjavo dijaki prinesete v tajništvo do 11.00.

Termini od 3. 5. 2021 bodo objavljeni naknadno.

ŠE NEKAJ INFORMACIJ:

  • Dijaku pripada 1 test na teden.
  • Dijak ne zaužije hrane vsaj eno uro pred izvedbo testiranja, dovoljeno je le pitje vode. Pred uporabo testa, dijak močno izpiha nos.
  • Odpadke hitrega testa se odvrže v posebne koše namenjene le-temu.
  • V primeru pozitivnega testa izbrani zdravnik napoti dijaka na PCR test. Dijak do rezultata PCR testa ostane doma. V primeru negativnega PCR testa se dijak vrne v šolo.

Več o samotestiranju na naslednjih povezavah:

PREDSTAVITEV SAMOTESTIRANJA – 1. del

RAVNAVNJE DIJAKA PRI SAMOTESTIRANJU

RAVNANJE DIJAKA PRI SAMOTESTIRANJU – 2. del

Lep pozdrav

Nadja Jager Popović, ravnateljica SŠOM