Namen programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je dijake ozaveščati o evropski parlamentarni demokraciji, vlogi Evropskega parlamenta in evropskih vrednotah. Spodbuja jih tudi, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih EU. Namenjen je dijakom z različnih srednjih šol, ki prihajajo iz različnih okolij in krajev.
Izbrane šole med profesorji in dijaki imenujejo mentorje in dijake ambasadorje, ki bodo sodelovali v programu in bili zadolženi za njegovo izvajanje. Profesorji skrbijo za izobraževalni vidik, predvsem za organizacijo izobraževanj o evropski parlamentarni demokraciji. Pomagajo si lahko z interaktivnim izobraževalnim gradivom Evropskega parlamenta, ki vključuje splošne informacije in dejstva o EU, seminarje za izpopolnjevanje demokratičnih veščin in udeležbe, igre vlog v razredu in kvize. Profesorji in dijaki izvajajo dejavnosti, kot je denimo ustanovitev informacijske točke EU, organizacija prireditev ob dnevu Evrope ali priprava vsebin za družbene medije. Pri tem so v stiku s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami ambasadorkami in partnerji, sodelujejo pa tudi z lokalnimi skupnostmi.