Učno gradivo je dostopno v fizični obliki na INFO TOČKI SŠOM in na spletu:

https://youth.europarl.europa.eu/sl/educators/learning-resources.html

Izdelki dijakov: