Dijaki  2. letnikov programa frizer (2. aF, 2. bF, 2. cF in 2.dF) bodo v torek, 11. 12. 2018,  ob 8.00 imeli  v veliki predavalnici predavanje na temo Kontracepcija in mladi.

Predavala bo specialistka ginekologinja Renata Završnik Mihič, dr. medicine. Po predavanju  bo odgovarjala na vprašanja dijakinj in dijakov.  Dijaki/dijakinje lahko vprašanja pustijo v nabiralniku pri oglasni deski (do ponedeljka, 10. 12. 2018, do 8.00).

Urnik in spremljevalci:

Razred / ura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura 9. ura 10. ura
2. bF / PREDAVANJE

GRAJFONER, PINTER

PREDAVANJE POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA
Razred / ura 1. ura 2. ura

 

3. ura

 

4. ura

 

5. ura

 

ODMOR

11.05 –11.45

7. ura

 

8. ura

 

9. ura

 

10. ura
2. aF / PREDAVANJE

ŽNUDERL

PREDAVANJE

 

POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA
2. cF / PREDAVANJE

GALIČ, CAFUTA R.

PREDAVANJE POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA /
2. dF POUK PO URNIKU PREDAVANJE

KRANJC K., LABAŠ

PREDAVANJE POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA

Navodila za samostojno delo doma bodo dijaki dobili pri ga. Tanji Kšela.

Maribor, 16. 11. 2018

Organizatorica predavanj Koordinatorica ID Ravnateljica
Tanja Kšela Tatjana Rupreht Nadja Jager Popović