Dijaki  2. letnikov programa medijski tehnik in tehnik oblikovanja (2. aMT, 2. bMT, 2. aMOUP in 2. bGO) bodo v torek, 18. 12. 2018, imeli predavanje na temo KONTRACEPCIJA IN MLADI v veliki predavalnici. Predavanje bo ob 8.00 (2 šolski uri).

Predavala bo specialistka ginekologinja Renata Završnik Mihič, dr. medicine. Po predavanju bo odgovarjala na vprašanja dijakinj in dijakov.  Dijaki/dijakinje lahko vprašanja pustijo v nabiralniku pri oglasni deski (do ponedeljka, 17. 12. 2018, do 8.00).

Urnik in spremljevalci:

MEDIJSKI TEHNIK

Razred / ura 2. ura 3. ura 4. ura ODMOR

10.15 –10.55

6. ura 7. ura 8. ura 9. ura 10. ura
2. aMT PREDAVANJE

GORNIK B.

PREDAVANJE POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA
2. bMT PREDAVANJE

HORVAT T.

PREDAVANJE POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA /

TEHNIK OBLIKOVANJA

Razred / ura 2. ura 3. ura 4. ura ODMOR

11.05 –11.45

6. ura 7. ura 8. ura 9. ura 10. ura
2.aMOUP PREDAVANJE

LUKIĆ, AMON

PREDAVANJE POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA
2. bGO PREDAVANJE

REGVAT

PREDAVANJE POUK PO URNIKU ODMOR POUK PO URNIKU SAMOSTOJNO DELO DOMA SAMOSTOJNO DELO DOMA / /

Navodila za samostojno delo doma bodo dijaki dobili pri ga. Tanji Kšela.

Maribor, 16. 11. 2018

Organizatorica predavanj Koordinatorica ID Ravnateljica
Tanja Kšela Tatjana Rupreht Nadja Jager Popović