Povezave s klikom na logo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

SKUM – Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

(št.3032-116/2016/27)

Projekt traja od 18. 8. 2017 do 30. 6. 2022. SŠOM deluje kot implementacijski zavod. Vanj je vključenih 60 konzorcijskih partnerjev iz vse Slovenije na različnih nivojih izobraževanja. Vanj je vključenih 9 strokovnih delavcev naše šole.

Projekt SKUM temelji na dveh idejah, ki ju je zasnoval prof. dr. Robi Kroflič.

  1. Umetniška izkušnja ima velik pedagoški potencial, saj dostopa do spoznanja realnosti na poseben način, kot simbolno posredovana izkušnja ‒ z estetskim, domišljijskim dopolnjevanjem umetniških kodov prejemnik doživlja in reflektira izkušnje drugih in tako etično zori. Zato je umetnost vrednota na sebi. Sodobne raziskave pa pedagoškemu delu z umetniško izkušnjo pripisujejo številne pozitivne učinke: spodbujanje mnogoterih inteligentnosti (Gardner), narativnega mišljenja (Bruner), kreativnosti (Robinson, Egan), inovativnih oblik učenja (Pringle) ter identitete in moralne samopodobe (Nussbaum).
  2. Za razvoj kulture so subjektivizacija, fikcijskost in mnogopomenskost izkušnje, ki jo dosežemo z umetniškimi jeziki, enako pomembni kot znanstveni diskurzi.

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, kjer se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazuje potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta nadalje razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepile sporazumevalne zmožnosti otrok/učencev/mladostnikov. Posebna pozornost bo namenjena razvoju teh vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih in afirmaciji v vzgojno-izobraževalnih okoljih manj uveljavljenih področij umetnosti.

Več na: https://www.skum.si/

Vodja projekta: Boštjan Petučnik

Denis Sovec

Jakob Vogrinec

Lia Vaupotič

Staša Mohorko

Tim Vengust

Urban Zagoršek

Žan Kovač