Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov NA-MA poti

V projektu bo analizirano stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bodo razviti in preizkušeni didaktični pristopi in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bo okrepljeno s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševale se bodo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevanje in uporaba IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjena bo aktivna vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševanje odnosa učencev do naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

  1. Projekt traja od 4. 9. 2017 do 30. 6. 2022. SŠOM deluje kot implementacijski zavod. Vanj je vključenih 60 konzorcijskih partnerjev iz vse Slovenije na različnih nivojih izobraževanja. Vanj je vključenih 9 strokovnih delavcev naše šole.

Vodja projekta: Boštjan Petučnik