ARNES SIO- 2020

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitev in e-vsebine.

SŠOM je v projektu SIO-2020 posodobila nekaj računalniških učilnic, nadgradila in posodobila omrežje, pridobila prenosnike za nekaj dijakov pri delu na daljavo.

Več na: http://www.arnes.si/sio-2020/

Koordinator: Nadja Jager Popović