• Projekt Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom How to live healthy in digital  times for media vet – HeDiMeVET (VG-S2S-K-SH-19-24-059963)

Štiri partnerske šole iz Nemčije, Hrvaške, Norveške in Slovenije so se podale na skupno pot raziskovanja o skrbi za zdravo življenje mladih v času digitalne dobe.

Skupna vrednost projekta je: 120.105 €, od tega dobi SŠOM 80 % nepovratnih sredstev v višini 21.757,60 €.

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

   

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021, zaradi Covid-19 razmer podaljšano do 31. 8. 2022.

Cilj projekta je skupno delo dijakov in strokovnih delavcev na področju zdravja in športa, izdelava navodil za razgibalne vaje kot preventiva na poklicnem področju.

Aktivnosti in izdelki: mobilnost, on-line sestanki, razprave, plakati, filmi, vlogi

Dijaki razdeljeni v skupine sestavljene iz dijakov različnih držav izmenjujejo razmišljanje, ideje, komunicirajo in predvsem idejo pripeljejo do končnega izdelka na vsakem skupnem srečanju oz. mobilnosti glede na dodeljeno temo.

POMEMBNOST SODELOVANJE V PROJEKTU ZA DIJAKE

Vsak dijak, ki bo aktivno vključen vsaj 80 % v aktivnosti projekta od začetka do konca pridobi POTRDILO O SODELOVANJU V MEDNARODNEM PROJEKTU HeDeMi VET v okviru projektov ERASMUS+ strateška partnerstva

Potrdilo je pomembno, ker je:

 • prednost in referenca pri konkurenčnosti pri iskanju zaposlitve tako na domačem kot na tujem trgu;
 • dodana vrednost na Europass potrdilu ob zaključku šolanja na SŠOM;
 • izkazuje zmožnost komuniciranja v tujem jeziku ter sposobnost delovanja s tujejezičnimi poslovnimi partnerji;
 • izkazuje sposobnost dela z IKT orodji tako na daljavo (on-line) kot tudi »v živo«;
 • izkazuje sposobnost timskega dela in sposobnost ustvarjanja sinergijskih učinkov;
 • nova poznanstva in prijateljstva.

DOLŽNOSTI DIJAKA PRI VKLJUČENOSTI V PROJEKT

Dijaki, ki se odločijo sodelovati v projektu, so dolžni:

 • sodelovati v projektu do konca projekta;
 • se redno udeleževati sestankov on-line in »v živo« doma in v tujini ob predpisanih terminih, ne glede na počitnice in del dneva;
 • aktivno sodelovati v projektu ter v vseh aktivnostih, ki so povezane z diseminacijo projekta (promocija, informativni dan …);
 • izkazovati pripadnost šole in projektnemu timu;
 • spoštovati in upoštevati pravila SŠOM;
 • redno izpolnjevati obveznosti v zvezi z učnim procesom na SŠOM ne glede na aktivnosti projekta;
 • ohranjati dobro ime šole in jo promovirati skozi vestno, odgovorno in strokovno delo v projektu.

OBVEZNO ZNANJE IN VEŠČINE VKLJUČENIH DIJAKOV V PROJEKT

Zaželeno je:

 • obvladovanje angleškega jezika za komuniciranje;
 • osnovno znanje za izdelavo enostavnejših plakatov, filmov, vlogov.

Vtisi iz Norveške – Vitjan Vodovnik – dijak

Vtisi iz Norveške – Katja Zver – dijakinja

SODELUJOČI MENTORJI V PROJEKTU

V projektno skupino so vključeni: Aleš Forjan, Petra Šraj, Lucija Mestnik, Nadja Jager Popović in Natalija Vozel.

**************************************************************

Članki:

Prvo srečanje partnerskih sodelavcev na SŠOM v Mariboru:

Drugo srečanje februarja 2020 na Noveškem (Gjovik) je bilo uspešno. Dijaki so v treh dneh druženja in dela računalniško izdelali in predstavili plakat za določene vaje oseb v poklicih, kjer se mnogo sedi in dela z računalnikom. Pogovorni jezik je bil angleščina. Izbrani plakat:

Skupni večjezični izdelek HeDeMiVET – Plakat z vajami

Sledeče srečanje je bilo načrtovano septembra 2020 na Hrvaškem (Split), vendar je zaradi virusa Covid-19 prestavljeno. V tem času potekajo videokonferenčna srečanja in nabor idej o nadaljnjem, nekoliko spremenjenem delu.

Naslednji cilj projekta je izdelava kratkih filmov z vajami za preventivo pred poškodbami in deformacijami telesa v določenih poklicih. Dijaki izdelajo fotografije, filme …

Cilj projekta smo uresničili na srečanju v Mariboru, ki je potekalo v mesecu aprilu 2022.

Naslednje srečanje se je odvijalo v Splitu v začetku junija 2022, kjer so sodelujoči dijaki pripravljali video vsebine na temo motiviranja k športnim aktivnostim.

Video vsebine si lahko ogledate: https://www.hedimevet.de/hedimevet/video/

Sodelujoči: Aleš Forjan, Petra Šraj, Lucija Mestnik, Natalija Vozel in Nadja Jager Popović

Zaključni del projekta v Kiel-u v Nemčiji.

 

Sodelujoči: Aleš Forjan, Natalija Vozel in Nadja Jager Popović

Povezava do spletnega mesta projekta: https://www.hedimevet.de/hedimevet/