• Projekt Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom How to live healthy in digital  times for media vet – HeDiMeVET (VG-S2S-K-SH-19-24-059963)

Štiri partnerske šole iz Nemčije, Hrvaške, Norveške in Slovenije so se podale na skupno pot raziskovanja o skrbi za zdravo življenje mladih v času digitalne dobe.

Skupna vrednost projekta je: 120.105 €, od tega dobi SŠOM 80 % nepovratnih sredstev v višini 21.757,60 €.

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

   

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cilj projekta je skupno delo dijakov in strokovnih delavcev na področju zdravja in športa, izdelava navodil za razgibalne vaje kot preventiva na poklicnem področju.

Aktivnosti in izdelki: mobilnost, on-line sestanki, razprave, plakati, filmi, vlogi

Dijaki razdeljeni v skupine sestavljene iz dijakov različnih držav izmenjujejo razmišljanje, ideje, komunicirajo in predvsem idejo pripeljejo do končnega izdelka na vsakem skupnem srečanju oz. mobilnosti glede na dodeljeno temo.

POMEMBNOST SODELOVANJE V PROJEKTU ZA DIJAKE

Vsak dijak, ki bo aktivno vključen vsaj 80 % v aktivnosti projekta od začetka do konca pridobi POTRDILO O SODELOVANJU V MEDNARODNEM PROJEKTU HeDeMi VET v okviru projektov ERASMUS+ strateška partnerstva

Potrdilo je pomembno, ker je:

 • prednost in referenca pri konkurenčnosti pri iskanju zaposlitve tako na domačem kot na tujem trgu;
 • dodana vrednost na Europass potrdilu ob zaključku šolanja na SŠOM;
 • izkazuje zmožnost komuniciranja v tujem jeziku ter sposobnost delovanja s tujejezičnimi poslovnimi partnerji;
 • izkazuje sposobnost dela z IKT orodji tako na daljavo (on-line) kot tudi »v živo«;
 • izkazuje sposobnost timskega dela in sposobnost ustvarjanja sinergijskih učinkov;
 • nova poznanstva in prijateljstva.

DOLŽNOSTI DIJAKA PRI VKLJUČENOSTI V PROJEKT

Dijaki, ki se odločijo sodelovati v projektu, so dolžni:

 • sodelovati v projektu do konca projekta;
 • se redno udeleževati sestankov on-line in »v živo« doma in v tujini ob predpisanih terminih, ne glede na počitnice in del dneva;
 • aktivno sodelovati v projektu ter v vseh aktivnostih, ki so povezane z diseminacijo projekta (promocija, informativni dan …);
 • izkazovati pripadnost šole in projektnemu timu;
 • spoštovati in upoštevati pravila SŠOM;
 • redno izpolnjevati obveznosti v zvezi z učnim procesom na SŠOM ne glede na aktivnosti projekta;
 • ohranjati dobro ime šole in jo promovirati skozi vestno, odgovorno in strokovno delo v projektu.

OBVEZNO ZNANJE IN VEŠČINE VKLJUČENIH DIJAKOV V PROJEKT

Zaželeno je:

 • obvladovanje angleškega jezika za komuniciranje;
 • osnovno znanje za izdelavo enostavnejših plakatov, filmov, vlogov.

Vtisi iz Norveške – Vitjan Vodovnik – dijak

Vtisi iz Norveške – Katja Zver – dijakinja

SODELUJOČI MENTORJI V PROJEKTU

V projektno skupino so vključeni: Aleš Forjan, Petra Šraj, Lucija Mestnik, Nadja Jager Popović.

**************************************************************

Članki:

Prvo srečanje partnerskih sodelavcev na SŠOM v Mariboru:

Drugo srečanje februarja 2020 na Noveškem (Gjovik) je bilo uspešno. Dijaki so v treh dneh druženja in dela računalniško izdelali in predstavili plakat za določene vaje oseb v poklicih, kjer se mnogo sedi in dela z računalnikom. Pogovorni jezik je bil angleščina. Izbrani plakat:

Skupni večjezični izdelek HeDeMiVET – Plakat z vajami

Sledeče srečanje je bilo načrtovano septembra 2020 na Hrvaškem (Split), vendar je zaradi virusa Covid-19 prestavljeno. V tem času potekajo videokonferenčna srečanja in nabor idej o nadaljnjem, nekoliko spremenjenem delu.

Naslednji cilj projekta je izdelava kratkih filmov z vajami za preventivo pred poškodbami in deformacijami telesa v določenih poklicih. Dijaki izdelajo fotografije, filme …

Sodelujoči: Aleš Forjan, Petra Šraj, Lucija Mestnik, Nadja Jager Popović