Povezave s klikom na logo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

MUNERA 3

V obdobju od 2018 do 2022 se bodo na 86 šolah po Sloveniji izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije.

Zelo smo veseli, da je tudi naša šola del tega projekta.

Vloga SŠOM v projektu Munera 3:

 • sodelovanje z nosilcem projekta in vodjo vzhodne kohezijske regije;
 • sledenje ciljem projekta in doseganje kazalnikov;
 • priprava in izvedba kvalitetnih in strokovnih usposabljanj za potrebe trga dela;
 • pridobivanje dodatnih veščin in kompetenc posameznika, ki je zaposlen;
 • vseživljenjsko učenje posameznika z namenom lastnega osebnega in kariernega razvoja;
 • svetovanje;
 • sodelovanje z delodajalci v regiji;
 • promocijske aktivnosti;
 • evalvacije;
 • administrativne in finančne zadeve v sklopu projekta.

Usposabljanja/tečaji v obsegu min. 50 šolskih ur, ki jih izvajamo na SŠOM:

 • GRAFIČNO OBLIKOVANJE V POSLOVNEM SVETU
 • LIČENJE
 • IZDELAVA LOGOTIPA IN VIZITKE
 • MANIKIRA
 • PHOTOSHOP KOT ORODJE ZA IZDELAVO PROMOCIJSKEGA IN INFORMACIJSKEGA GRADIVA
 • VODNA ONDULACIJA
 • IZDELAVA SPLETNE STRANI
 • OSNOVNE VEŠČINE KROJENJA IN IZDELAVA IZDELKA
 • SNEMANJE VIDEA IN MONTAŽA VIDEO POSNETKOV
 • ŠIVANJE

TEČAJI v MARCU, APRILU IN MAJU:

TEČAJI v SEPTEMBRU, OKTOBRU in NOVEMBRU:

Opomba:

Nove vsebine usposabljanj se objavljajo sproti na spletni strani SŠOM ter družbenih omrežjih SŠOM.

Usposabljanja/tečaji se izvajajo v skupinah po min. 16 udeležencev v prostorih SŠOM ali pa na daljavo.

Na koncu usposabljanja udeleženci prejmejo potrdilo.

Vrednost deleža celotnega projekta, ki ga prejme SŠOM:  132.225,00 EUR
Predvideno skupno število udeležencev usposabljanj na SŠOM: 260
Kvantitativni kazalniki v projektu Munera 3 na SŠOM med 2018 in 2020:
 • usposobljenih 301 udeležencev
 • izpeljana usposabljanja na 10 različnih strokovnih področjih

Kvalitativni kazalniki v projektu Munera 3 na SŠOM med 2018 in 2020:

 • zadovoljni udeleženci;
 • udeleženci s pridobljenimi ustreznimi kompetencami glede na usposabljanje;
 • udeleženci, ki si želijo nadgradnjo pridobljenih znanj;
 • udeleženci, ki promovirajo kvalitetno pridobljena znanja na trgu dela in za osebno rast;
 • udeleženci, ki so usposobljeni za dodatna strokovna znanja in s tem povečana možnost kariernega razvoja.

Več o Muneri 3 na:

http://www.munera3.si/o-projektu/

Kontaktne osebe

Kontaktna oseba: Lucija Mestnik

lucija.mestnik@ssom.si

Kontaktna oseba (finance): Boštjan Petučnik

bostjan.petucnik@ssom.si

Posamezni izvajalci programov.