Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) – 2020/21

SŠOM sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).Leto 2020-2021 je ponovno v duhu sodelovanja z JP MLADI 2020/21.

Mentor na SŠOM: Boštjan Petučnik

Podpora izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019 (JR DOŠSŠ 2018/2019)

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

SPIRIT bo podprl naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.
  • V projektu sodeluje mentor Boštjan Petučnik in dijaki.