Pozdravljeni,
praktične izpite v programu frizer je ponovno možno opravljati na daljavo. Pred izpitom na daljavo kontaktirajte profesorja, pri katerem boste opravljali izpit, za podrobnosti.
Lep dan,
Damijan Visočnik