Za vpis v program tehnik oblikovanja potrebujejo kandidati opravljen preizkus likovne nadarjenosti. Preizkus bo na Srednji šoli za oblikovanje Maribor potekal v petek, 12. 3. 2021, ob 14. uri.

Preizkusa se lahko udeležijo samo učenci, ki bodo prijavo na preizkus oddali najkasneje do 4. 3. 2021. Kandidati, ki prijavnice še niso oddali, lahko to storijo na dva načina:

– Oddajo elektronsko prijavnico.

Prijavo natisnejo in pošljejo po pošti.

Natančne informacije o poteku preizkusa likovne nadarjenosti bodo na spletni strani Srednje šole za oblikovanje Maribor objavljene po zaključku prijavnega roka.

Katja Kokol,

šolska svetovalna delavka