Srednja šola za oblikovanje Maribor se je priključila mednarodnemu projektu Global Education Goes Local (GEGL). Globalno lokalno učenje je triletni konzorcijski evropski projekt globalnega učenja, ki ga izvaja sedem držav, njegov cilj pa je, da s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivira učitelje in mladinske delavce za aktivno participacijo ter jih osvešča o ciljih trajnostnega razvoja. Poudarjeni so predvsem cilji: SDG 5 – Enakost spolov, SDG 11 – Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 – Odgovorna poraba in proizvodnja.

Cilj projekta je spodbujati pri mladih kritično razmišljanje, prav tako pa spodbujati njihovo aktivno državljanstvo preko popkulture.

Projekt finančno podpira Evropska komisija, delno ga sofinancira Sektor za razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

Mentorica je Marija Toure.

Aktivnosti:

  • aktivnosti z dijaki, delavnice, priprave na jesensko šolo in druge obšolske dejavnosti;
  • migracije v moji občini – izvedba ankete in javna predstavitev rezultatov ter pisni prispevek;
  • mednarodna konferenca o globalnem učenju #GEGL;
  • obeležitev svetovnega dneva beguncev in aktivno sodelovanje na konferenci;
  • usposabljanje za debatno metodologijo in teme, ki so povezane s trajnostnim razvojem;
  • priprava dijakov na debatna tekmovanja in udeležba na teh tekmovanjih.

Izdelki dijakov