TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE

V četrtek, 22. 4. 2021, bo ob 12.45 na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike.

Čas pisanja:

Dijaki 3-letnega programa (kategorija C) rešujejo tekmovalne naloge 60 minut – od 13.00 do 14.00.

Dijaki 4-letnih programov (kategorija B) najprej rešujejo naloge šolskega dela, ki traja 90 minut (od 13.00 do 14.30), nato še naloge odbirnega dela, ki traja 45 minut.

Učilnice:

  1. Učilnica 226 za dijake razredov: 1.bMT, 1.bGO, 2.bMT in 2.aMOUP
  2. Učilnica 201 za dijake razredov: 3.aMOUP in 3.bGO
  3. Učilnica 204 za dijake razredov: 3.aMT, 3.bMT, 4.aMT, 4.bMT in 4.bGO
  4. Učilnica 207 za dijake razredov: 1.aF, 1.bF in 1.cF
  5. Učilnica 205 za dijake razredov: 2.aF, 2.bF, 2.dF in 3.bF

Pripomočki:

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor. V nobenem delu šolske ravni tekmovanja ni dovoljeno uporabljati žepnih računal. V prostor, kjer dijaki rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav.

Obvezno upoštevanje priporočil NIJZ in MIZŠ.

Aktiv učiteljev MAT – FIZ