SVEČANA RAZGLASITEV REZULTATOV POKLICNE MATURE IN PODELITEV SPRIČEVAL

SREDA, 7. JULIJ 2021, OB 12.00,

PRED SREDNJO ŠOLO ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

DOKUMENTE O POKLICNI MATURI PREVZAMETE KANDIDATI OSEBNO ALI NAPIŠETE POOBLASTILO, KI GA MORATE
PODPISATI. S PODPISANIM POOBLASTILOM LAHKO PREVZAMEJO DOKUMENTE KANDIDATOVI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI.
VLJUDNO PROSIMO, DA PRED PREVZEMOM DOKUMENTOV PORAVNATE VSE OBVEZNOSTI DO ŠOLE:
V RAČUNOVODSTVU, V KNJIŽNICI, V RAZDELILNICI HRANE …

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA