Povezava do razporeda dopolnilnih, predmetnih in popravnih izpitov  v avgustovskem roku 2021.

iZPITI_212_dOPOLNILNI_pREDMETNI_pOPRAVNI_sPLET

Veliko uspeha želimo.

SŠOM