Namenite del dohodnine za sofinanciranje dejavnosti šolskega sklada Srednje šole za oblikovanje Maribor (SŠOM) 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 172/21 je bil dne 29. 10. 2021 objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIM).

Zakon spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad.

Namen sklada je :

  • za udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti;
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda pouka,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov.

Veselilo bi nas, če je SŠOM tokrat vaša izbira, da do petka, 24. 12. 2021, natisnete izpolnjeno zahtevo in jo oddate v tajništvo šole ali pa izpolnjeno izjavo poskenirate in jo pošljete na info@ssom.si.

Zahteva za izpolnitev dela dohodnine-obrazec1

Omogočimo dijakom možnosti.

Nadja Jager Popović, ravnateljica SŠOM