Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) prilagajamo organizacijo izobraževalnega dela na SŠOM.

 Zaradi zelo slabe epidemiološke situacije med zaposlenimi in dijaki moramo vzgojno-izobraževalno delo organizirati na daljavo.

Od torka, 25. 1. 2022, do petka, 28. 1. 2022, bomo izvajali izobraževanje na daljavo.

S poukom v šoli ponovno pričnemo v ponedeljek, 31. 1. 2022. 

Spremljajte obvestila na spletni strani šole in na šolski el. pošti.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!