Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

 

Obveščamo vas, da je do roka za prijavo v začetni letnik srednje šole, 4. 4. 2022, prijave oddalo 268 kandidatov, in sicer:

  • za program frizer 120 kandidatov za 104 razpisana mesta;
  • za program grafični operater 7 kandidatov za 14 razpisanih mest;
  • za program izdelovalec oblačil 5 kandidatov za 14 razpisanih mest;
  • za program medijski tehnik 53 kandidatov za 56 razpisanih mest;
  • za program tehnik oblikovanja 78 kandidatov za 56 razpisanih mest.

Razpored kandidatov po točkah v programih, kjer je prijavljenih kandidatov več kot vpisnih mest, prilagamo temu obvestilu (zgolj prijavna mesta s točkami, brez osebnih podatkov).

Do 25. 4. 2022 poteka ROK ZA PRENOS PRIJAV na druge šole oziroma v drug izobraževalni program. Po tem roku bomo ponovno objavili število prijavljenih kandidatov in razpored kandidatov po točkah. Da bi se v luči trenutne situacije v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, priporočamo, da nas o želji po prenosu prijave obvestite na elektronski naslov katja.kokol@ssom.si in priložite izpolnjen obrazec, ki ga najdete v priponki. Izpolnjen obrazec lahko pošljete tudi po pošti na naslov Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor.

Podatki o točkah prijavljenih kandidatov 2022

Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice

 

Katja Kokol,

šolska svetovalna delavka