Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

Obveščamo vas, da je po rokih za prenos prijave v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor prijavljenih 260 kandidatov, in sicer:

  • za program frizer 118 kandidatov za 104 razpisana mesta;
  • za program grafični operater 8 kandidatov za 14 razpisanih mest;
  • za program izdelovalec oblačil 6 kandidatov za 14 razpisanih mest;
  • za program medijski tehnik 59 kandidatov za 56 razpisanih mest;
  • za program tehnik oblikovanja 69 kandidatov za 56 razpisanih mest.

Kandidatom bodo vabila na vpis, skupaj z obvestilom o morebitnih omejitvah vpisa, posredovana konec meseca maja 2022 po pošti. Skladno z rokovnim bo 1. krog vpisnega postopka potekal med 16. in 21. junijem 2022, drugi krog vpisnega postopka pa med 21. in 30. junijem 2022.

Katja Kokol,

šolska svetovalna delavka