Obvestilo o omejitvi vpisa

Obveščamo vas, da bodo v programih Srednje šole za oblikovanje Maribor omejitve vpisa v programih:

  • tehnik oblikovanja na 56 vpisnih mest,
  • medijski tehnik na 56 vpisnih mest,
  • frizer na 104 vpisna mesta.

Programa grafični operater in izdelovalec oblačil nimata omejitve vpisa, vanju bodo sprejeti vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali osnovne vpisne pogoje (uspešno zaključena osnovna šola).

1. krog vpisnega postopka bo potekal med 16. in 20. junijem 2022. Vabila s točnim terminom vpisa bomo poslali v začetku naslednjega tedna.

asist. Katja Kokol, univ. dipl. psih.
šolska svetovalna delavka