OBVESTILO

Razpored dopolnilnih, predmetnih in popravnih izpitov v avgustovskem roku 2022:

222_iZPITI_dOPOLNILNI_pREDMETNI_pOPRAVNI_2022

 

Uspešno opravljanje izpitov želi

SŠOM