ZAKLJUČNI IZPIT

JESENSKI ROK 2022

  

PODELITEV SPRIČEVAL O ZAKLJUČNEM IZPITU BO V

SREDO, 31. 8. 2022, OB 12.00 V VELIKI PREDAVALNICI

NA SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

  

Dokumente o zaključnem izpitu prevzamete kandidati osebno ali napišete pooblastilo, ki ga morate podpisati. S podpisanim pooblastilom lahko prevzamejo dokumente kandidatovi ožji družinski člani.

Vljudno prosimo, da pred prevzemom dokumentov poravnate vse obveznosti do šole:

v računovodstvu, v knjižnici, pri ponudniku šolske prehrane …

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT