Pozdravljeni,

vsi naši redni dijaki, ki niste opravili popravnih izpitov, zaključnega izpita ali poklicne mature in bi se v šolskem letu 2022/2023 želeli vpisati v IO, vas obveščamo, da bo vpis v ponedeljek, 5. 9. 2022, od 8.00 do 12.00 v pisarni IO (2. nadstropje, kabinet 225).

Ob vpisu morate predložiti fotokopije naslednjih dokumentov:

  • prijava za vpis v 1. letnik SŠ
  • spričevalo 9. razreda OŠ
  • vsa letna spričevala SŠOM ali obvestila
  • izpisek iz rojstne matične knjig
  • potrdilo o plačilu vpisnine
  • 2 fotografiji

Vljudno vabljeni