Dijaška skupnost

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Park mladih 8

2000 Maribor

 

Na podlagi 42. člena poslovnika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor, objavljam

RAZPIS ZA PREDSEDNIKA Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor za šolsko leto 2022/23

 Razpisni pogoji

Kandidira lahko katerikoli član Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor.

Dokumentacija

Kandidat se mora na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred ter kratko predstavitev. Prijavnice so na voljo na spletni strani šole.

Rok in način prijave

Kandidati morajo prijavo posredovati na naslov Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor (po pošti ali osebno v tajništvo) ali na elektronski naslov mentorja dijaške skupnosti alja.svab@ssom.si.

Rok za zbiranje prijav začne teči na dan objave tega razpisa in traja en teden. Prijava je vložena pravočasno, če je bila poslana najkasneje do 12. 9. 2022. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane elemente.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti pri mentorju dijaške skupnosti Alji Švab.

Predstavitev kandidatov bo potekalo na 1. sestanku DS, ki bo določeno naknadno.

 

 

Maribor, 2. 9. 2022

 

                                                                                                       Alja Švab, mentor Dijaške skupnosti

prijavnica za kandidata za predsednika DS 2022