Na podlagi 42. člena poslovnika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor, objavljam

RAZPIS ZA PREDSTAVNIKA/CO DIJAKOV V SVETU ŠOLE

Srednje šole za oblikovanje Maribor

 

Razpisni pogoji

Kandidira lahko katerikoli dijak Srednje šole za oblikovanje Maribor.

Dokumentacija

Kandidat se mora na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred ter kratko predstavitev. Prijavnice so na voljo na spletni strani šole.

 

Rok in način prijave

Kandidati morajo prijavo posredovati na naslov Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor (po pošti ali osebno v tajništvo) ali na elektronski naslov mentorja dijaške skupnosti alja.svab@ssom.si.

Rok za zbiranje prijav začne teči na dan objave tega razpisa in traja en teden. Prijava je vložena pravočasno, če je bila poslana najkasneje do 12. 9. 2022. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane elemente.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti pri mentorju dijaške skupnosti Alji Švab.

Predstavitev kandidatov bo potekalo na 1. sestanku DS, ki bo določeno naknadno.

 

Maribor, 2. 9. 2022

Alja Švab, mentor Dijaške skupnosti

prijavnica kandidatov za svet šole 2022