SREDNJEŠOLSKO OBČINSKO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU – poročilo