V mesecu decembru smo se na SSOM pridruzili akciji Pisem za pravice, ki jo vsako leto organizira Amnesty International. Pisali smo apele in solidarnostna pisma za posameznike in skupine iz Slovenije in sveta, ki potrebujejo naso pomoc. Vsako pismo steje.