Obveščamo vas, da je do roka za prijavo v začetni letnik srednje šole, 3. 4. 2023, prijave oddalo 268 kandidatov, in sicer:

– za program frizer 118 kandidatov za 104 razpisana mesta;

za program grafični operater 3 kandidati za 14 razpisanih mest;

za program izdelovalec oblačil 6 kandidatov za 14 razpisanih mest;

– za program medijski tehnik 58 kandidatov za 56 razpisanih mest;

– za program tehnik oblikovanja 69 kandidatov za 56 razpisanih mest.

Razpored kandidatov po točkah v programih, kjer je prijavljenih kandidatov več kot vpisnih mest, prilagamo temu obvestilu (zgolj prijavna mesta s točkami, brez osebnih podatkov).

Do 24. 4. 2023 poteka ROK ZA PRENOS PRIJAV na druge šole oziroma v drug izobraževalni program. Po tem roku bomo ponovno objavili število prijavljenih kandidatov in razpored kandidatov po točkah. Prenos prijave lahko ob vnaprejšnji najavi urediti v svetovalni službi šole ali preko elektronske pošte z obrazcem za prenos prijave: Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf (gov.si).

Točke si kandidati izračunajo sami na spletni strani MIZŠ (Merila_za_izracun_tock.xls (live.com)), podatke o njih pa najdejo tudi v eAsistentu.

Svetovanje glede morebitnih prenosov prijav in drugih vprašanj vezanih na vpis poteka v času uradnih ur svetovalne službe:

– Za program frizer: Aleksandra Topolnik Slatinek, vsak dan med 11.00 in 12.00, 02/330-28-05

– Za programe grafični operater, izdelovalec oblačil, medijski tehnik, tehnik oblikovanja: Katja Kokol, vsak dan med 11.00 in 12.00, 02/330-28-06.

Podatki o točkah prijavljenih kandidatov 2023.docx

Katja Kokol in Aleksandra Topolnik Slatinek

Šolski svetovalni delavki