Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

Obveščamo vas, da je do roka za prenos prijav v začetni letnik srednje šole, 24. 4. 2023, prijave oddalo 261 kandidatov, in sicer:

– za program frizer 121 kandidatov za 104 razpisana mesta;

za program grafični operater 2 kandidata za 14 razpisanih mest;

za program izdelovalec oblačil 6 kandidatov za 14 razpisanih mest;

– za program medijski tehnik 63 kandidatov za 56 razpisanih mest;

– za program tehnik oblikovanja 69 kandidatov za 56 razpisanih mest.

 

V priponki obvestila objavljamo razpored prijavljenih kandidatov po točkah. Točke si kandidati izračunajo sami na spletni strani MIZŠ (Merila_za_izracun_tock.xls (live.com)), podatke o njih pa najdejo tudi v eAsistentu.

 

Podatki o točkah prijavljenih kandidatov 2023

 

Katja Kokol in Aleksandra Topolnik Slatinek

Šolski svetovalni delavki