SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOL. LETO 2023/24

Seznam učbenikov najdete na naslednji povezavi:

Ucbeniski_sklad_2023_2024

Informacije o zvezkih, ostalih pripomočkih in potrebščinah poda učitelj predmeta 1. šolsko uro.

Več v zavihkih:

DOMOV – DIJAKI in STARŠI – UČBENIŠKI SKLAD -SEZNAM UČBENIKOV ali

DOMOV – O ŠOLI – KNJIŽNICA