• Projekt Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom KA 220 DIGITAL CLEANING DAY – (2023-1-NO01-KA220-SCH-000164844)

Štiri partnerske šole iz Norveške, Hrvaške, Španije in Slovenije so se podale na skupno pot raziskovanja o skrbi za zdravo življenje mladih v času digitalne dobe.

“Izvedba tega projekta je so-financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 31. 8. 2025

Cilj projekta je skupno delo dijakov in strokovnih delavcev na področju ozaveščanja o škodljivosti digitalnih naprav na okolje in klimo, s poudarkom na negativni vpliv potrošnje v digitalnem in medijskem svetu. Kljub temu, da digitalizacija ponuja delno rešitev v določenih okoljevarstvenih segmentih, kot so učinkovitost, povezanost in dostopnost, pa ne smemo zanemariti njenega negativnega vpliva. Digitalne naprave in storitve so ogromni potrošniki energije in povzročitelji emisije toplogrednih plinov, ki se pa s promocijo digitalizacije, količina le-tega strmo dviguje.

V projektu želimo izpostaviti problematiko in najti načine za ozaveščanje posameznikov in prevzemanje odgovornosti z namenom okolju prijaznega trajnostnega razvoja.

Aktivnosti in izdelki: mobilnost, on-line sestanki, razprave, plakati, filmi, vlogi

Dijaki razdeljeni v skupine sestavljene iz dijakov različnih držav izmenjujejo razmišljanje, ideje, komunicirajo in predvsem idejo pripeljejo do končnega izdelka na vsakem skupnem srečanju oz. mobilnosti glede na dodeljeno temo.

POMEMBNOST SODELOVANJE V PROJEKTU ZA DIJAKE

Vsak dijak, ki bo aktivno vključen vsaj 80 % v aktivnosti projekta od začetka do konca pridobi POTRDILO O SODELOVANJU V MEDNARODNEM PROJEKTU HeDeMi VET v okviru projektov ERASMUS+ strateška partnerstva

Potrdilo je pomembno, ker je:

 • prednost in referenca pri konkurenčnosti pri iskanju zaposlitve tako na domačem kot na tujem trgu;
 • dodana vrednost na Europass potrdilu ob zaključku šolanja na SŠOM;
 • izkazuje zmožnost komuniciranja v tujem jeziku ter sposobnost delovanja s tujejezičnimi poslovnimi partnerji;
 • izkazuje sposobnost dela z IKT orodji tako na daljavo (on-line) kot tudi »v živo«;
 • izkazuje sposobnost timskega dela in sposobnost ustvarjanja sinergijskih učinkov;
 • nova poznanstva in prijateljstva.

DOLŽNOSTI DIJAKA PRI VKLJUČENOSTI V PROJEKT

Dijaki, ki se odločijo sodelovati v projektu, so dolžni:

 • sodelovati v projektu do konca projekta;
 • se redno udeleževati sestankov on-line in »v živo« doma in v tujini ob predpisanih terminih, ne glede na počitnice in del dneva;
 • aktivno sodelovati v projektu ter v vseh aktivnostih, ki so povezane z diseminacijo projekta (promocija, informativni dan …);
 • izkazovati pripadnost šole in projektnemu timu;
 • spoštovati in upoštevati pravila SŠOM;
 • redno izpolnjevati obveznosti v zvezi z učnim procesom na SŠOM ne glede na aktivnosti projekta;
 • ohranjati dobro ime šole in jo promovirati skozi vestno, odgovorno in strokovno delo v projektu.

OBVEZNO ZNANJE IN VEŠČINE VKLJUČENIH DIJAKOV V PROJEKT

Zaželeno je:

 • obvladovanje angleškega jezika za komuniciranje;
 • osnovno znanje za izdelavo enostavnejših plakatov, filmov, vlogov.

SODELUJOČI MENTORJI V PROJEKTU

V projektno skupino so vključeni: Aleš Forjan, Natalija Vozel, Lucija Mestnik Kozmelj, Nadja Jager Popović.

**************************************************************

Prvo pripravljalno srečanje partnerskih sodelavcev v Gjoviku na Norveškem (6. 11. 2023 – 9. 11. 2023)