Usposabljanje dijakov za VZD in VPP – 1. letnik FRIZER

Obvestilo: Usposabljanje dijakov za VZD in VPP – 1. letnik FRIZER

Spremljevalci dijakov na usposabljanju za varno in zdravo delo ter varstvo pred požari:

  • 1. aF – A. MEŠKO
  • 1. bF – B. PETUČNIK
  • 1. cF – B. GALIČ
  • 1. dF – P. ARNEJČIČ MUNDA

Maribor, 19. 4. 2024                                                                                                 T. Rupreht