Srednja šola za oblikovanje Maribor je partner v projektu Secesija skupaj z drugimi partnerji iz Hrvaške, to so: Šola uporabnih umetnosti na Reki, v Zadru, Splitu, Puli, Zagrebu in dijaki dijaškega doma Podmurvice.

Projekt je trajal od oktobra 2022 do maja 2023. V tem obdobju smo z dijaki izvedli sedem aktivnosti:

 1. Opazovanje po predlogi, fotografija ali izlet; risanje, fotografiranje ali snemanje umetniškega, arhitekturnega ali kiparskega dela, samostojnih ali skupinskih del.
 2. Izdelava rekompozicije/redefinicije izbranega dela, uporaba digitalnih ali klasičnih izvajalskih orodij, pisna razlaga razlogov za spremembo, individualna ali skupinska dela.
 3. Dekorativnost secesijskih elementov na predmetih uporabe (oblika embalaže, aplikacija na oblačilih), predstavitev, predavanje, samostojna ali skupinska dela.
 4. Raziskovanje oblikovanja secesijske črke ali risanje lastne secesijske črke, tj. pisave v hrvaški abecedi, uporaba digitalnega performansa, predstavitve, individualna ali skupinska dela.
 5. Animacija (do ene minute) s secesijskimi elementi, pisna animacijska vsebina, scenosled, izvedba v tehniki po lastni izbiri, individualna ali skupinska dela.
 6. Infografika o značilnostih secesije/risba enega predstavnika po izbiri s podatki o delih, individualnih ali skupinskih delih.
 7. Secesijski koledar za leto 2024, oblika in dimenzija po izbiri, tiskani ali digitalni izdelek, individualno ali skupinsko delo.
 8. Organizacija razstave na Šoli uporabnih umetnosti na Reki, galerija.

Z našimi deli smo sodelovali pri danih aktivnostih, aktivirali dijake pri delu, mesečno objavljali fotografije zaključnih del na platformi e-Twinning iz svojega profila in profila dijakov, objavljali opise opravljenih aktivnosti in spremljali aktivnost drugih partnerjev ter članov v okviru projekta Secesija.

Cilji in namen projekta:

 • Spodbujati sodelovanje med učitelji in dijaki na kulturnem področju in pri likovnih delih, nastalih v obdobju secesije;
 • uporabljati platformo e-Twinning in nenehno objavljati dela;
 • razvijanje samozavesti in samospoštovanja pri učencih, bogatenje ustvarjalnosti;
 • spodbujanje skupinskega dela z namenom spodbujanja socialno-čustvenega razvoja in duševnega zdravja.

Vsi promocijski materiali (katalogi, objave na družbenih omrežjih ipd.) bodo postali trajno gradivo za delo z dijaki in s sodelavci. Pričakujemo, da bodo dijaki prepoznali vrednost secesije in bodo promotorji uporabe kulturnih vrednot v svojem okolju. Na ta način bo izvedba projekta močno vplivala na prihodnje sodelovanje partnerjev in članov projekta ter življenje širše lokalne skupnosti.

Mentorica Marija Toure.

Izdelki dijakov: