ZAKLJUČNI IZPIT

SPOMLADANSKI ROK 2024

 

 

PODELITEV SPRIČEVAL O ZAKLJUČNEM IZPITU BO V

PONEDELJEK, 1. 7. 2024, OB 12.00

V VELIKI PREDAVALNICI SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

 

 

Dokumente o zaključnem izpitu prevzamete kandidati osebno ali napišete pooblastilo, ki ga morate podpisati. S podpisanim pooblastilom lahko prevzamejo dokumente kandidatovi ožji družinski člani.

Vljudno prosimo, da pred prevzemom dokumentov poravnate vse obveznosti do šole:

v računovodstvu, v knjižnici, pri ponudniku šolske prehrane …

ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT