JAVNI RAZPIS zbiranja ponudb za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega dijaka