V obdobju od 2018 do 2022 se bodo na 86 šolah po Sloveniji izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije.

Zelo smo veseli, da je tudi naša šola del tega projekta.

Usposabljanja na SŠOM:

• grafično oblikovanje v poslovnem svetu
• ličenje
• izdelava logotipa in vizitke
• manikira
• Photoshop kot orodje za izdelavo promocijskega in informacijskega gradiva
• vodna ondulacija
• izdelava spletne strani
• osnovne veščine krojenja in izdelava izdelka
• snemanje videa in montaža video posnetkov